WDP 106

Kerncijfers

Duik in de voornaamste cijfers van WDP.

Operationeel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (inclusief zonnepanelen) (in miljoen euro)

1.930,0

2.203,8

2.669,8

3.449,6

4.175,8

4.766,5

6.054,3

6.656,0

6.766,6

Totale grondoppervlakte (in m2) (inclusief gronden in concessie)

6.613.567

7.309.128

8.767.182

11.843.174

12.475.388

13.170.851

14.911.239

16.785.359

17.159.308

Verhuurbare oppervlakte (in m2)

3.081.943

3.375.482

3.756.983

4.485.050

5.038.303

5.490.697

5.931.807

6.681.997

7.095.200

Brutohuurrendement (inclusief leegstand)1 (in %)

7,6

7,5

7,1

6,7

6,3

6,1

5,2

5,7

6,1

Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot en met eerste vervaldag)2 (in jaren)

6,5

6,3

6,2

5,8

6

5,9

5,8

5,5

5,3

Bezettingsgraad3 (in %)

97,5

97

97,4

97,5

98,1

98,6

98,6

99,1

98,5

Operationele marge (in %)

92,1

93,3

92,5

91,3

91,6

90,7

90,7

91,3

90,4

Resultaat (in miljoen euro) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vastgoedresultaat

129,1

139,7

154,5

187,9

216,6

242,7

278,4

319,6

357,4

Operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille)

119

130,2

142,8

171,6

198,3

220,1

252,6

291,8

323,0

Financieel resultaat (exclusief variaties in de reële waarde van de financiële instrumenten)

-27,1

-30,3

-25,7

-33

-40,2

-38,7

-39,9

-43,4

-41,4

EPRA-winst

90,9

100,8

121,4

134,4

152,4

187,9

201,2

236,3

289,0

Resultaat op de portefeuille (inclusief aandeel joint ventures) — aandeel Groep

47,4

31,2

101,5

208,3

277,4

187,9

730,5

-101,9

-175,5

Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten — aandeel Groep

7,8

1,8

16,5

-9

-29,9

-31

52,4

224,6

-76,0

Afschrijving en waardevermindering zonnepanelen (inclusief aandeel joint ventures) — aandeel Groep

-3,4

-3,5

-4,2

-4,8

-6,2

-6,8

-1,8

-7,2

-15,2

Nettoresultaat (IFRS) — aandeel Groep

142,7

130,2

235,2

328,8

393,7

324,6

982,3

351,7

22,3

Financieel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Balanstotaal (in miljoen euro)

1.907,3

2.182,6

2.675,3

3.483,3

4.222,8

4.790,4

6.106,2

7.053,8

7.072,3

Eigen vermogen (exclusief de reële waarde van financiële instrumenten) (in miljoen euro)

829,4

1.091,7

1.281,3

1.580,5

2.103,9

2.353,9

3.510,3

4.273,4

4.442,9

Netto financiële schuld (in miljoen euro)

1.041,7

1.045,6

1.348,6

1.696,0

1.851,2

2.108,3

2.184,4

2.393,3

2.303,6

Loan-to-value (in %)

55,2

48,4

51,3

50

45

45

36,7

35,4

33,7

Schuldgraad (proportioneel) (conform GVV-KB) (in %)

56,8

50,5

53,1

51,8

46,7

46,6

38,1

37,6

35,8

Net debt / EBITDA (adjusted) (in x)

8,5

7,9

8,6

9

8

8,3

7,9

7,1

6,4

Gemiddelde kost van de schulden (in %)

2,9

2,8

2,6

2,4

2,2

2,1

2

1,9

1,9

Interest Coverage Ratio4(in x)

4,2

4,1

4,9

4,6

4,5

4,9

5,6

5,9

6,6

Gegevens per aandeel (in euro) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Brutodividend

0,57

0,61

0,64

0,69

0,74

0,8

0,88

1

1,12

EPRA-winst

0,71

0,76

0,8

0,86

0,93

1

1,1

1,25

1,40

Resultaat op de portefeuille (inclusief aandeel joint ventures) — aandeel Groep

0,37

0,23

0,67

1,33

1,69

1,08

4

-0,54

-0,85

Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten — aandeel Groep

0,06

0,01

0,11

-0,06

-0,18

-0,18

0,29

1,19

-0,37

Afschrijving en waardevermindering zonnepanelen — aandeel groep

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,04

-0,04

-0,01

-0,04

-0,07

Nettoresultaat (IFRS) — aandeel Groep

1,12

0,98

1,55

2,1

2,4

1,87

5,38

1,86

0,11

EPRA NAV

6,4

7,3

8,3

10,2

12,8

14,3

20,1

20,7

20,1

NAV IFRS5

5,9

6,9

8

9,8

12,2

13,5

19

20,9

20,2

Beurskoers

11,6

12,1

13,4

16,4

23,2

28,3

42,2

26,7

28,5

Sommige cijfers werden onderworpen aan afrondingsaanpassingen. Bijgevolg is het mogelijk dat cijfers die worden weergegeven als totalen in bepaalde tabellen geen precieze rekenkundige samenvoeging zijn van de cijfers die eraan voorafgaan.

  1. Berekend door de geannualiseerde bruto(cash)huren te delen door de fair value. De fair value is de waarde van de vastgoedbeleggingen na aftrek van transactiekosten (voornamelijk overdrachtsbelasting).
  2. Inclusief de zonnepanelen die worden meegenomen aan de resterende gewogen gemiddelde looptijd van de groene stroomcertificaten.
  3. Berekend in functie van de huurwaarden van de verhuurde gebouwen en de niet verhuurde oppervlaktes en inclusief de inkomsten van de zonnepanelen. Projecten in aanbouw en/​of renovatie worden buiten beschouwing gelaten.
  4. Gedefinieerd als operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille) gedeeld door intrestkosten min geïnde intresten en dividenden min vergoeding financiële leasings en soortgelijke.
  5. De IFRS NAV wordt berekend als het eigen vermogen conform IFRS gedeeld door het totaal aantal dividendgerechtigde aandelen op balansdatum. Dit betreft de nettowaarde conform de GVV-wetgeving.