RF0 2332

Climate Action Plan

Gericht op de transitie naar een koolstofarme maatschappij, een win-winsituatie voor al onze stakeholders.

M.A.D.E. for future

Het doel van dit klimaatactieplan is duidelijk verbonden met de activiteiten van WDP, namelijk Materiaalgebruik, Aanpassingen, Decarbonisatie en Elektrificatie. Het is de basis voor de uitrol van drie trajecten, elk met duidelijke, ambitieuze en transparante doelen. WDP is trots op zijn wetenschappelijk gefundeerde doel (scope 1 en 2) dat ons positioneert als corporate leiders in de lagekoolstoftransitie.

We willen voorlopers zijn in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering door net-zero te worden over onze hele waardeketen.”

Joost Uwents, CEO WDP

WDP ENERGY.

Energie-efficiëntie en de productie van hernieuwbare energie

100%

WDP Electricity procurement green(1)

Behouden

2023: 100%

100%

Coverage energy monitoring system(2)

Ambitie 2025

2023: 85%

350 MWp

Renewable energy capacity

Ambitie 2027

2023: 182 MWp

100%

Led lighting in our entire portfolio(2)

Ambitie 2023

2023: 69%

  1. Dit is de elektriciteit die door WDP wordt aangekocht en door de klant wordt verbruikt. Wij streven proactief naar meer groene energieaankopen door onze klanten.
  2. Voor relevante eigendommen.

Productiecapaciteit zon

WDP DECARB+.

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

Doelen op vlak van CO2-reductie

Net-zero

Scope 1 en 2 corporate offices

Ambitie 2025

Net-zero

Scope 1 en 2 car park

Ambitie 2030

Net-zero

Scope 3 leased assets (downstream)

Ambitie 2040

Net-zero

Scope 3 capital goods (upstream)

Ambitie 2050

WDP climate footprint

WDP value chain emissions | >99%

* Deze klimaatvoetafdruk voor materiaal omvat de opwaartse broeikasgasemissies van de winning van grondstoffen, de verwerking van het materiaal en het transport tot aan de poort van de bouwplaats (cradle-to-gate), in overeenstemming met de methodologie van het GHG-protocol.
** Deze klimaat-energievoetafdruk omvat het energieverbruik in magazijnen door onze klanten, in overeenstemming met de methodologie van het GHG protocol.

WDP corporate emissions | <1%

Biodiversiteit

Bij WDP zijn we ons bewust van de sleutelrol die we spelen in het beschermen en versterken van de biodiversiteit via het ontwikkelen en beheren van ons vastgoed en de exploitatie ervan.

Beleid inzake biodiversiteit en ontbossing

WDP GREEN.

Een duurzaam en toekomstbestendig WDP

Groene financiering en groen gecertificeerde magazijnen

100%

Implementatie van aanbevelingen TCFD

Ambitie 2024

2023: opgenomen in track CSRD

>75%

Green financing

Behouden

2023: 83%

SBTi

Klimaatverandering aanpakken vraagt ambitieuze actie. Ons wetenschappelijk gebaseerd doel bewijst onze toewijding aan de uitbouw van een duurzame economie. We moet niet doen wat makkelijk is, wel wat noodzakelijk is.

De net-zero doelen in het WDP Climate Action Plan zijn in lijn met deze Science-Based Targets bepaald en als dusdanig gevalideerd en goedgekeurd door het SBTi(1).

1. In deze validatieprocedure – geldig op moment van aanmelding door WDP in april 2022 – aanziet SBTi WDP als een kleine of middelgrote onderneming (<500 werknemers), waardoor in eerste instantie enkel de scope 1 en 2 near-term doelstellingen werden gevalideerd en een engagement wordt gevraagd op het meten en reduceren van scope 3 emissies. Het Climate Action Plan omvat ook een net zero-doelstelling voor scope 3, eveneens gedefinieerd in lijn met deze Science Based Targets.

Ontdek meer
Image
Climate action plan cover

Benieuwd naar meer?

Bekijk ons Climate Action Plan.

Download het Climate Action Plan