WDP 212

BE-REIT

Informatie over het statuut van WDP als BE-REIT.

WDP’s BE-REIT statuut

Het BE-REIT statuut biedt een liquide en gediversifieerd investeringsalternatief voor direct vastgoed dat het rendementsprofiel van een directe vastgoedinvestering weerspiegelt. WDP opereert onder dit statuut sinds 2014, als een openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (openbare GVV).

Een GVV kan alle activiteiten uitvoeren die verband houden met het oprichten, verbouwen, renoveren, ontwikkelen (voor de eigen portefeuille), verwerven, verkopen, beheren en exploiteren van vastgoed. Een GVV streeft naar algemene commerciële doelstellingen op lange termijn en handelt, net als elke andere operationele en commerciële onderneming, in het belang van de onderneming en, bij uitbreiding, van al haar stakeholders.

De volgende kenmerken zijn eigen aan het statuut van openbare GVV:

  • verplichte verhandeling van de aandelen op een Belgische gereglementeerde markt (Euronext Brussels);
  • wettelijk vastgelegde maximale schuldgraad van 65% van haar activa;
  • uitkeringsverplichting van minimaal 80% van het resultaat;
  • er gelden strikte regels met betrekking tot belangenconflicten;
  • occasionele en periodieke waardering van de reële waarde van het vastgoed door een onafhankelijke vastgoeddeskundige;
  • diversificatie van haar vastgoed op een zodanige manier dat de risico’s op passende wijze zijn gespreid, per type vastgoed, per geografische streek en per categorie van gebruiker of huurder;
  • een verrichting mag niet tot gevolg hebben dat meer dan 20% van haar geconsolideerde activa één enkel vastgoedgeheel vormt;
  • er gelden specifieke regels inzake interne controle-structuren.

WDP staat, als openbare GVV, onder het prudentieel toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Algemene informatie omtrent het REIT statuut

162 KB - PDF
Download
Download Algemene informatie omtrent het REIT statuut">

Ontdek meer op BE​-REIT​.be.

Wijziging van het statuut in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) (afgerond)

Op 26 augustus 2014 heeft de FSMA onder bepaalde opschortende voorwaarden aan WDP een vergunning verleend als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (openbare GVV), overeenkomstig de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV-Wet). De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van WDP heeft op 16 oktober 2014 de verandering van statuut van vastgoedbevak naar openbare GVV, overeenkomstig de GVV-Wet, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Aangezien geen enkel recht van uittreding werd uitgeoefend, en alle opschortende voorwaarden waaraan de statutenwijziging door de BAV en de vergunning verleend door de FSMA werden onderworpen, aldus zijn vervuld, geniet WDP vanaf 16 oktober 2014 van het statuut van openbare GVV.

informatiememorandum

420 KB - PDF
Download
Download informatiememorandum">

Oproeping BAV — 16/10/2014

261 KB - PDF
Download
Download Oproeping BAV - 16/10/2014">

Akte BAV — 16/10/2014

7 MB - PDF
Download
Download Akte BAV - 16/10/2014">

Persbericht

395 KB - PDF
Download
Download Persbericht">

Exit formulier

115 KB - PDF
Download
Download Exit formulier">

Volmachtformulier

253 KB - PDF
Download
Download Volmachtformulier">

Ontwerp wijziging statuten

349 KB - PDF
Download
Download Ontwerp wijziging statuten">

Verslag van de zaakvoerder art. 559

507 KB - PDF
Download
Download Verslag van de zaakvoerder art. 559">

Verslag van de commissaris art. 559

1 MB - PDF
Download
Download Verslag van de commissaris art. 559">