Green Financing Report Mockup

Green financing

Meer over de groene financiering van WDP.

WDP Green Finance Framework

Als kapitaalintensief vastgoedbedrijf moeten we onze toegang tot financiering (schuld en eigen vermogen) veiligstellen. De duidelijke verschuiving in de regelgeving naar groene financiering impliceert een grotere vraag van investeerders en financiële instellingen naar groene investeringen en groen gecertificeerde activa. Deze ambitie om kapitaal en activiteiten duurzamer te maken, is ook geïntegreerd in het WDP Climate Action Plan: het WDP GREEN-traject stelt duidelijke doelstellingen voor groene financiering en groen gecertificeerde magazijnen. 

WDP beoogt een gebalanceerde groei binnen een kader van transparante en eerlijke governance. Daarbij bieden wij antwoorden op de economische, sociale en environmental behoefte. Dit maakt van ons een betrouwbare partner voor al onze stakeholders en leidt tot gezonde financiële metrics en een aantrekkelijk en recurrent rendement.

WDP heeft zijn Green Financing Framework (“het Framework”) ontwikkeld ter (her)financiering van in aanmerking komende groene projecten die de strategie en de verbintenissen van het bedrijf op het vlak van duurzaamheid ondersteunen. Groene projecten die in aanmerking komen, dragen bovendien bij aan de EU-milieudoelstellingen, in het bijzonder aan de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering. WDP publiceerde zijn eerste Green Financing Framework in maart 2018, gevolgd door een update in 2020. Als onderdeel van de voortdurende inspanning om het Framework ite aligneren met de huidige beste marktstandaarden, heeft WDP besloten om het Green Financing Framework in 2022 opnieuw te actualiseren. Omdat de markt voor groene financiering blijft evolueren, kan het Framework van WDP vervolgens worden herzien of bijgewerkt om consistent te blijven met de wijzigende verwachtingen, best market practices en het regulatoire landschap.

WDP integreert binnen zijn Framework de vier kerncomponenten voor afstemming op de Green Bond Principles (dat wil zeggen: gebruik van opbrengsten, proces voor projectevaluatie en ‑selectie, beheer van opbrengsten en rapportage) en zal een jaar na de uitgifte van het relevante Green Financing Instrument en vervolgens jaarlijks tot de volledige toewijzing transparant rapporteren.

Een externe auditor zal de toewijzing van opbrengsten aan de portefeuille van in aanmerking komende groene projecten controleren, evenals de indicatoren die worden gebruikt in het impactrapport tot de vervaldatum van de uitgegeven Green Financing Instruments.

Documenten

WDP Green financing Framework — maart 2024

3 MB - PDF
Download
Download WDP Green financing Framework - maart 2024">

WDP Green financing financing framework — april 2022

4 MB - PDF
Download
Download WDP Green financing financing framework - april 2022">

WDP Green Financing Second Opinion — april 2022

10 MB - PDF
Download
Download WDP Green Financing Second Opinion - april 2022">

WDP Green Financing Framework — maart 2020

287 KB - PDF
Download
Download WDP Green Financing Framework - maart 2020">

WDP Green Financing Second Opinion — maart 2020

711 KB - PDF
Download
Download WDP Green Financing Second Opinion - maart 2020">

WDP Green Financing Framework — maart 2018

188 KB - PDF
Download
Download WDP Green Financing Framework - maart 2018">

WDP Green Financing Second Opinion — maart 2018

341 KB - PDF
Download
Download WDP Green Financing Second Opinion - maart 2018">