Investor Hub - Strategy - NL

Strategie

Ontdek ons groeiplan voor de komende jaren.

Strategy page

Een deep dive in ons businessmodel en onze strategie

Kom te weten hoe onze pure player-strategie en onze activiteiten ons in staat stellen om meerwaarde te creëren voor al onze stakeholders.

Lees meer

Groeiplan 2024 – 27

Met #BLEND2027, het vierjarige groeiplan voor 2024 – 27, ambieert WDP winstgroei die wordt gedragen door meerdere drivers, in de breedte van onze operations en geografische aanwezigheid: ontwikkelingen, acquisities, interne groei en energie-oplossingen in onze bestaande kernmarkten en verdere ontplooiing van de activiteiten in Frankrijk en Duitsland. Bovendien hebben we onze financiële slagkracht weten te verhogen, in die mate dat WDP nu reeds over voldoende middelen beschikt ter financiering van dit plan, met inbegrip van de verwachte gereserveerde winsten en keuzedividend.

#BLEND2027

1,70 euro

EPRA EPS
+ 6% CAGR(1)

1,36 euro

DPS

1,5 mia euro

CAPEX(2)

<2,5%

KOST VAN DE SCHULDEN

~8x

Net debt / EBITDA (adj.)

  1. Een onderliggende jaarlijkse stijging met +6%, ten opzichte een EPRA-winst per aandeel van 1,35 euro in 2023 (met name 1,40 euro gerapporteerd en aangepast voor de eenmalige opbrengst van +0,05 euro per aandeel gerelateerd aan het FBI-statuut).
  2. Inclusief cost to come per 31 december 2023 voor de huidige projectontwikkelingspijplijn en aangekondigde aankopen van 500 miljoen euro en exclusief herwaarderingen van de portefeuille. Het investeringsvolume omvat ook investeringen voor onderhoud/​upgrading/​renovatie van de portefeuille en duurzaamheidsinvesteringen.

Assumpties en onderliggende hypothesen

  • Aanhoudende structurele vraag naar logistiek vastgoed, met een tijdelijke conjuncturele terugval en een voorzichtige beslissingsstrategie bij de klant.
  • Stabiele operationele metrics (hoge bezettingsgraad, lange looptijd van de huurcontracten en hoge klantenretentie).
  • De afschaffing van het Nederlandse REIT-regime impliceert een jaarlijkse impact op de EPRA-winst per aandeel van ‑0,05 euro vanaf 2025.

Deze ambities zijn gebaseerd op de huidige kennis en situatie, behoudens onvoorziene omstandigheden zoals externe schokken of factoren die de rendabiliteit, complexiteit en doorlooptijd van projecten kunnen beïnvloeden.