Breeam

Financieel beheer

Voorzichtig, proactief en gedisciplineerd financieel beheer.

Financiële strategie optimaliseren voor stabiliteit en groei

Ons financieel beleid is gericht op een optimale mix van schuld en eigen vermogen met een focus op voldoende liquiditeit om eventuele verplichtingen te dekken en een buffer te hebben voor kansen binnen de context van een solide investeringsbeoordeling.

We streven ernaar om de winstvolatiliteit te beperken, om de asset/​liability duration match te maximaliseren en om winstinhouding via aandelendividend te maximaliseren.

Key financing objectives

  • Proactief beheer van de kapitaalstructuur
  • Gediversifieerde financieringsbronnen & duurzame langetermijnrelaties
  • Gesynchroniseerde uitgifte van debt en equity
  • Actief beheer van financiële risico’s, waaronder renterisico, liquiditeitsrisico en tegenpartijrisico
  • Goed gespreid looptijdprofiel en voldoende liquiditeit
Stack image card high res

Key metrics

Key metrics van het financieringsbeleid van WDP

Stabiele kapitaalstructuur gebaseerd op

~8x

net debt / EBITDA (adj.)

Gesynchroniseerde uitgifte van schuld/​eigen vermogen

50%

loan-to-value doorheen de cyclus.
Nieuwe capex financieren met minstens 50% eigen vermogen (en maximum 50% schuld)

Solide toegang tot kapitaal

>18 maanden

als minimum liquiditeitsbuffer om verplichtingen te dekken

Cashretentie maximaliseren

80%

uitkeringspercentage van het dividend in de vorm van een keuzedividend

Beperkte winstvolatiliteit

>85%

minimaal hedgepercentage

Fully unemcumbered

0%

encumbered assets

Convenanten en garanties

De contractuele bepalingen van de kredietfaciliteiten stipuleren over het algemeen:

WDP bevestigt dat gedurende het hele boekjaar 2023 aan al deze voorwaarden is voldaan.

WDP moet gekwalificeerd blijven als gereguleerde vastgoedvennootschap (GVV) in België

Een maximale gearing ratio van 65%

Een minimale Interest Coverage Ratio van 1,5x

De waarde van speculatieve ontwikkelingsprojecten (dit is zonder voorverhuur) mag maximaal 15% van de boekwaarde van de portefeuille bedragen

De financiële schuld op het niveau van dochterondernemingen mag maximaal 30% van de totale uitstaande schulden bedragen